Əsas / METAK

METAK

"METAK" məhsullarının kateqoriyaları:

Məhsul filtri
Qiymət:
 
Tapılıb:  0
Göstər Yenidən filter
Katanka
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0011
Katanka en kəsiyi dairəvi olan məftildir. Memarlıq sektorunda həm hazır məhsul, həm də sonraki işlənmə üçün xammal kimi istifadə olunur. Karbonlu poladdan 30136-95 ГОСТ-а uyğun olaraq istehsal olunur.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
Məftil
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0012
Məftil (sim) - nazik, uzun və əyiləbilən, en kəsiyi dairəvi olaraq hazırlanmış metal məhsuludur. Məftillərdən tikintintidən başlayaraq bağçılığa qədər bir çox sahələrdə geniş istifadə olunur.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
İkitavr (dvutavr)
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0013
İkitavr - qara prokatdan olan konstruksiya elementlərin standart profili, en kəsiyi "H" olaraq hazırlanır.İkitavrlı profilin balkası analoji en kəsiyi olan kvadrat profilin balkasından daha sərt və möhkəmdir və şvellerin möhkəmliyindən artıqdır. lakin, eyni en kəsiyi olan yumru boru ilə müqaisədə ikitavrın burulmaya qarşı dözümlüyü qat-qat aşağıdır. İkitavrlı metal balkadan metal qurğularda, körpü konstruksiyalarında geniş istifadə olunur.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
Şveller
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0014
Şveller - qara prokatdan olan konstruksiya elementlərin standart profili, en kəsiyi "П" olaraq hazırlanır. 8240-97 ГОСТ-а uyğun olaraq istehsal olunur. Yüksək mexaniki və fiziki göstəricilərinə görə şvellerlərdən metal konstruksiyalar, dirək konstruksiyaları, qaldırıcı kranların oxlar, qapı, pəncərə və pilləkənlərin hazırlanmasında, eləcə də hasarlanma və maşınqayırmada istifadə olunur.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
Künclük
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0015
Dəmir künclük metalprokatın ən çox yayılmış növlərindəndir. Dəmir künclük Г-formasında olur, dördkünc metal pəstahın və ya polad xəttinin profillənməsi nəticəsində əldə olunur. Bu cür künclüklərdən birləşdirici və ya dəstək funksiyasını daşıyan metalkonstruksiya detalı kimi istifadə olunur. Binaların yükdaşıyıcı hissələrinin, arakəsmələrin, arkaların möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
Armatur
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0016
Armatur – metal çubuqdur. Hamar və büzməli ola bilər. Bu prokat növü bina və qurğuların tikini konstruksiyalarının möhkəmləndirilməsi üçün istifadə olunur. Betonla armaturun mexaniki birləşməsi konstruksiyada çatların yaranmasına maneə olur. Tikinti ilə yanaşı bu metalprokat pilləkən, hasar, dəmir-beton məmulatların hazırlanmasında, körpü və tunellərin inşasında istifadə olunur.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
Dairə
Xüsusi təklif
Artikul:
MT0017
Dairəvi en kəsiyi olan çubuqlar müxtəlif markalı poladdan hazırlanır. Polad dairə maşınqayırma, kimya, dəzgahqayırma sənayesi və energetikada geniş istifadə olunur. Dairələr müxtəlif diametrdə ola bilər: 5 mm-dən 320 mm-dək. 2 m-dən 12 m-dək uzunluqda istehsal olunur.
İstehsalçı
Qiymət soruş
Количество:
Artikul:
MRT0036
Corella Plastik Plus
İstehsalçı
Satıçı:
AZƏRBAYCAN
Çəki:
25 KG
Qiymət soruş
Количество: